Türkiye’den Araplar Ev Alabilir mi?

Türkiye’den Araplar ev alabilir mi?

Türkiye’den Gayrimenkul edine bilen ülkelerden biride Arap Birleşik Emirliği ; Orta doğu’da Arap Yarımadası’nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan’la komşu olan bu ülke. Acman, Füceyre, Resü’l-Hayme, BAE, Abu Dabi, Dubai, Şarika ve Ummül – Kayveyn adlı yedi emirlikten oluşmaktadır. Ülkenin başkenti ve en büyük ikinci emirliği olan Abu Dabi, aynı zamanda ülkenin siyasi, endüstriyel ve kültürel merkezi konumundadır.

 

Gayrimenkul edine bilmesi için Arap Birleşik Emirliği vatandaşlarının Türkiye’den ev almaları mümkün mü? Eğer mümkünse, Arapların Türkiye’deki tapu işlemleri nelerdir?

 

Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan Mütekabiliyet şartı aranmayan ülke listesine göre, Araplar Türkiye’den ev alabiliyor. Türkiye’nin sınırları dahilinde İstanbul, Ankara,İzmir,Ege,Karadeniz,Konya,Hakkari,Şırnak,Antalya,Alanya,v.b. Birçok ilçe ve illerinden Gayrimenkul alabilmektedir.

 

Ayrıca, söz konusu listeye göre Araplar için özel bir şart bulunmuyor. Arapların şu belgeleri temin ederek tapu müdürlüğüne gelmeleri gerekiyor:

 

Kimlik belgesi ve pasaport,

İkamet iznine tabi olanların Emniyet Müdürlüklerinden  alacakları ikamet tezkeresi,

Vekalet kullananların tercümeleriyle beraber vekaletnamelerinin aslını temin etmeleri gerekiyor.